Oferta produktówNasi partnerzy

Wybrany Produkt

Kamery on-line

Systemy transmisji

W telewizji przemysłowej rozróżniamy następujące systemy transmisji:

Transmisja bezprzewodowa:
• w paśmie publicznym uwolnionym
• w paśmie niepublicznym – koncesjonowanym

Transmisja przewodowa:
• kabel koncentryczny
• kable teletechniczne – skrętka
• kable światłowodowe

Transmisja bezprzewodowa w paśmie publicznym uwolnionym:

Zalety:
• niski koszt projektu i instalacji
• system nie wymaga zezwoleń
• prosty montaż
• mobilność

Wady:
• częstotliwość uwolniona
• wymagana widoczność optyczna
• mała przepustowość

Transmisja bezprzewodowa w paśmie niepublicznym – koncesjonowanym:

Zalety:
• stabilność pracy, moc
• montaż na dużym obszarze
• mobilność
• większa przepustowość

Wady:
• wysoki koszt urządzeń + koncesja
• wysoki koszt utrzymania i serwisu