Oferta produktówNasi partnerzy

Wybrany Produkt

Kamery on-line

Projekt - doradztwo techniczne

Firma Miraccord zajmuje się profesjonalnym projektowaniem systemów monitoringu wizyjnego.

Naszym atutem w projektowaniu jest wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam na bezbłędne dostosowanie systemu do warunków, w jakich ma on spełniać swoją rolę.
Przy projektowaniu systemów monitoringu wizyjnego ważny jest odpowiedni dobór sprzętu, tak, aby spełniał on swoje zadanie – odpowiednia ogniskowa obiektywów kamer stałych, zastosowanie głowic szybkoobrotowych z funkcją śledzenia poruszających się obiektów, odpowiedni dobór sprzętu rejestrującego itp.

Ważnym czynnikiem jest również rozmieszczenie sprzętu monitoringu i zabezpieczenie go sposób zapewniający nieprzerwane działanie oraz ograniczenie dostępu do sprzętu rejestrującego tylko dla osób upoważnionych do tego.

W przypadku monitoringu IP projektujemy własną strukturę sieci lub wykorzystujemy już istniejący szkielet sieci IP. Integrujemy również nasze sieci monitoringu wizyjnego z sieciami już istniejącymi na obiektach, przy równoczesnym zachowaniu polityki bezpieczeństwa całego systemu monitoringu wizyjnego.
Projektowanie systemu monitoringu wizyjnego opieramy na planach obiektów, oraz na szczegółowych obserwacjach z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla danego obiektu. Często bowiem zdarza się że standardowe rozwiązania nie będą w stanie zdać egzaminu przy indywidualnych warunkach jakie panującą na danym obiekcie.

Projekty dostarczamy w formie map obiektów z naniesionymi elementami monitoringu wizyjnego oraz w formie elektronicznej w postaci plików AutoCAD.
Wieloletnie doświadczenie, jakim dysponujemy, ilość wykonanych systemów monitoringu wizyjnego oraz ich skala powodują, że nasze projekty są profesjonalnie przygotowywane oraz w pełni spełniają wymagania stawiane przez naszych klientów.