Autoryzowany partner


Nasze produkty

Aktualności

System konferencyjny DCN multimedia

19/07/2016

System skierowany na współpracę.

  • System umożliwia organizację konferencji z udziałem nawet 750 uczestników
  • Nowe funkcje indywidualnej identyfikacji uczestników oraz przeprowadzania doraźnych głosowań
  • Nowe oprogramowanie umożliwia integrację specjalistycznych mikrofonów przeznaczonych do działania również w trudnych warunkach akustycznych

Dzięki aktualizacji oprogramowania DCN multimedia do wersji v.1.2 firma Bosch Security Systems rozszerzyła możliwości systemu konferencyjnego DCN multimedia. Nowa wersja oprogramowania umożliwia prowadzenie konferencji z udziałem nawet 750 osób. Pozwala efektywnie i szybko identyfikować uczestników (także w przypadku zajmowania przez nich dowolnych miejsc) oraz przeprowadzać doraźne głosowania. Dodatkowo, oprogramowanie umożliwia integrację odpornych na zakłócenia kierunkowych mikrofonów na wsporniku elastycznym, przeznaczonych do stosowania w warunkach o wysokich wymaganiach akustycznych, np. w pomieszczeniach z pogłosem, przy dużym natężeniu szumów w otoczeniu lub w razie występowania znaczących zakłóceń.

 

Większa liczba uczestników

Aktualizacja oprogramowania DCN multimedia w wersji v.1.2 zwiększa maksymalną liczbę uczestników ze 100 do aż 750 osób. Każdy z uczestników ma indywidualnie przypisany pulpit dyskusyjny DCN multimedia. Dzięki temu system konferencyjny DCN multimedia można wykorzystywać także do obsługi dużych konferencji, prowadzonych np. przez instytucje rządowe lub duże podmioty gospodarcze. Wzrost potrzeb nie musi już oznaczać konieczności zainwestowania w nowy system.

 

Identyfikacja uczestników

Dzięki efektywnej i szybkiej identyfikacji uczestnicy konferencji, na których nie ma stałego przydziału miejsc, mogą zgłosić udział w konferencji po zajęciu miejsca. Nazwisko uczestnika zostanie automatycznie wyświetlone na liście wystąpień. W celu zgłoszenia się, uczestnik może wybrać swoje nazwisko z listy uczestników lub wprowadzić nazwę użytkownika. W przypadku z góry przydzielonych miejsc, na początku konferencji użytkownika wita jego login wyświetlający się na ekranie i wskazujący mu jego miejsce. Hasła lub zintegrowane systemy identyfikacji zabezpieczają system przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Głosowania

Nowa wersja oprogramowania umożliwia organizację doraźnych głosowań – np. w parlamencie lub organach administracyjnych. Oznacza to, że głosowanie takie nie wymaga specjalnych przygotowań technicznych. Uczestnicy konferencji mogą wybrać w swoim języku opcje: „Za", „Przeciw" lub „Wstrzymuję się". Kolorowe przyciski ułatwiają obsługę systemu do głosowania. Analizą wyników zajmuje się wyznaczony do tego celu osobny pulpit; wynik głosowania jest automatycznie wyświetlany na 7-calowych wyświetlaczach pulpitów dyskusyjnych uczestników biorących udział w konferencji.

 

Mikrofon na elastycznym wsporniku do stosowania w wymagających warunkach

W warunkach o wysokich wymaganiach akustycznych lub przy dużym natężeniu szumów w otoczeniu użytkownicy mogą teraz korzystać z kierunkowych mikrofonów na wsporniku elastycznym. Mikrofony te są odporne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe. Mikrofon jest dostępny w wersji krótkiej i długiej. Pulpit dyskusyjny systemu DCN multimedia rozpoznaje rodzaj podłączonego mikrofonu i odpowiednio dopasowuje parametry audio.


powrót do aktualności »